cuoi tuan thu gian cung quan lan trong lanh yen tinh 4

Bạn có biết nhà hàng nào ăn ngon ở Quan Lạn Minh Châu?

 12:59 09/04/2017

Thay vì bị hét giá ở các quán lề đường, hải sản không được tươi do không có sự chuẩn bị sẳn, phục vụ thiếu chuyên nghiệp và an toàn thục phẩm không đảm bảo.