Nhà Nghỉ Quan Lạn - Nhà Nghỉ ở Minh Châu Quan Lạn

Phòng khách sạn Khải Mai

Nhà nghỉ ở Minh Châu Quan Lạn và địa danh Minh Châu

Nhà nghỉ ở Minh Châu Quan Lạn và địa danh Minh Châu

Trước đây có mấy ai biết đến nhà nghỉ Quan Lạn và cái địa danh đảo Minh Châu- Quan Lạn là nơi nào đâu? Ấy mà nhờ có sự khám phá, mong muốn cải thiện cuộc sống người dân Minh Châu – Quan lạn đã đưa nơi này từ địa danh không mấy ai biết thành địa danh nổi tiếng bây giờ.